GUI-та с GTK

11 януари 2021

Административни неща

GTK

https://gtk-rs.org/

ООП-style наследяване

ООП-style наследяване

ООП-style наследяване

ООП-style наследяване

ООП-style наследяване

Ext-traits

Типа gtk::MessageDialog има само и единствено една асоциирана функция new. (Други типове могат да имат и други асоциирани методи, но предимно само за конструиране).

Оттам нататък, всички собствени методи на този "клас" се намират в trait-а MessageDialogExt.

Всички наследени методи се намират в trait-овете: DialogExt, GtkWindowExt, BinExt, ContainerExt, WidgetExt, glib::object::ObjectExt, BuildableExt. Това са всички типове, за които имаме IsA имплементация за MessageDialog.

Това работи, когато повечето код е автоматично-генерирани binding-и, но би било доста тегаво да се поддържа ръчно.

ООП-style наследяване

IsA<T>

(Вижте и https://gtk-rs.org/docs-src/tutorial/object_oriented)

Примерно, имаме

1
MessageDialog::new<T: IsA<Window>>(parent: Option<&T>, /* ... */)

Това ни позволява да cast-ваме неща напред-назад:

1 2 3
let button = gtk::Button::new();
let widget = button.upcast::<gtk::Widget>();
assert!(widget.downcast::<gtk::Button>().is_ok());

Забележете, че upcast не връща резултат, а връща директно структура от правилния тип. Това се проверява compile-time, така че upcast няма да се компилира, ако cast-а е несъвместим.

Downcast, от друга страна, няма как да се провери at compile-time, затова връща Result.

Native rust-ки аналог (kind of): Any

Инсталация

Външните библиотеки вероятно ще са най-досадната част, особено под Windows: https://www.gtk.org/docs/installations/

1 2
[dependencies]
gtk = { version = "0.9", features = ["v3_16"] }

В main файла:

1 2 3 4
// За да може всички trait-ове да се include-нат,
// иначе ще трябва да се изброяват *доста*:
use gtk::prelude::*;
use gio::prelude::*;

Версии

Ако намерите tutorial online, който не се компилира, добра идея е да пробвате да пуснете cargo update -- това ще опита да инсталира по-нови версии на пакетите, които продължават да са съвместими с изискванията.

Примерно, проекта може да е фиксирал libc версия "0.2.33", но пакетите просто да търсят версия "0.2.x". Един cargo update може да вдигне до версия "0.2.82", която е API-compatible, но просто оправя някакви вътрешни проблеми.

Размери на пакетите

Досадно големи. Моя "quickmd" пакет има 3.7GB "target" директория. Проекти, които сте пробвали да компилирате веднъж и сте ги изоставили, може да ги зачистите с cargo clean.

Demo

Markdown previewer

Обяснение: https://mmstick.github.io/gtkrs-tutorials/chapter_04/index.html

Малко остарял проект вече, за нещастие. Ползвайте моя форк за кода: https://github.com/AndrewRadev/gtkrs-tutorials/tree/7f51f0f37a20fb0b4ab6217e90a17dc132cf8c71/demos/chapter_04

Промени от оригинала:

Markdown previewer

Интересни неща

Markdown previewer

Интересни неща

Markdown previewer

Интересни неща

Markdown previewer

Интересни неща

Markdown previewer

Интересни неща

Glade

При твърде сложен дизайн на интерфейса, може да си заслужава да минем на Glade: https://gtk-rs.org/docs-src/tutorial/glade

Тук обаче "опаковането" на gui компоненти в наши си типове може да се окаже по-сложно… Експериментирайте с разделение на кода, за да достигнете до нещо, което ви е удобно.

Demo

Cameraview

Source: https://github.com/sdroege/rustfest-rome18-gtk-gst-workshop

Cameraview

Интересни неща

Cameraview

Интересни неща

Cameraview

Интересни неща

Cameraview

Интересни неща

Cameraview

Интересни неща

Cameraview

Интересни неща

Cameraview

Интересни неща

Demo

Quickmd

Source: https://github.com/AndrewRadev/rust-quickmd

(Използване на gtk::Application в отделен branch: https://github.com/AndrewRadev/rust-quickmd/tree/use-gtk-application)

Комуникиране между нишки

В GTK, widget-ите трябва да им се викат методи в главния thread. Това означава, че ако искате да предавате ownership напред-назад, вероятно е добре да ги опаковате в клонируеми smart pointer-и, но дори тогава може да не сработят нещата.

Проблема е добре описан в този blog post: https://coaxion.net/blog/2019/02/mpsc-channel-api-for-painless-usage-of-threads-with-gtk-in-rust/

Решението на статията е доста добро -- използвайте канали! В quickmd, има две нишки, които си комуникират със съобщения с канали:

Когато watcher-а, докато си цикли безкрайно, намери промяна във файл, изпраща съобщение по канал, и това съобщение стига до UI нишката и предизвиква update. На практика, би било добре да има и още един цикъл -- Renderer -- но това е бъдещо рефакториране :).

В някои отношения, това усложнява нещата. В други, ги опростява значително. Няма нужда да си мислите как ще споделите някакво парче данни -- дръжте му ownership-а на едно-единствено място и просто изпращайте съобщения по канал. Това улеснява много и тестването на неща в изолация.

gtk::Application vs gtk::main

"Стария" стил на писане на GTK приложения (GTK 2.0):

gtk::Application vs gtk::main

"Стария" стил на писане на GTK приложения (GTK 2.0):

gtk::Application vs gtk::main

"Стария" стил на писане на GTK приложения (GTK 2.0):

gtk::Application vs gtk::main

"Стария" стил на писане на GTK приложения (GTK 2.0):

gtk::Application vs gtk::main

"Стария" стил на писане на GTK приложения (GTK 2.0):

gtk::Application vs gtk::main

"Стария" стил на писане на GTK приложения (GTK 2.0):

gtk::Application vs gtk::main

"Новия" стил на писане на GTK приложения (GTK 3.0+):

gtk::Application vs gtk::main

"Новия" стил на писане на GTK приложения (GTK 3.0+):

gtk::Application vs gtk::main

"Новия" стил на писане на GTK приложения (GTK 3.0+):

gtk::Application vs gtk::main

"Новия" стил на писане на GTK приложения (GTK 3.0+):

gtk::Application vs gtk::main

"Новия" стил на писане на GTK приложения (GTK 3.0+):

gtk::Application vs gtk::main

"Новия" стил на писане на GTK приложения (GTK 3.0+):

gtk::Application vs gtk::main

"Новия" стил на писане на GTK приложения (GTK 3.0+):

gtk::Application vs gtk::main

Двата модела не са съвсем еквивалентни -- стария стил означава, че приложението е self-contained -- стартира, прави нещо, приключва. Ако пуснете второ такова приложение, то ще е отделно.

С новия модел, ако пуснете второ приложение, то просто ще "активира" първото. Примерно, ако в командния ред пуснете firefox http://google.com, това ще ви отвори firefox и ще чака в терминала. Ако след това в друг терминал пуснете firefox http://duckduckgo.com, това веднага ще приключи, и ще отвори DuckDuckGo във вече отворения firefox.

Това усложнява малко логиката, но е нещо, което е oчаквано донякъде в повечето модерни GUI приложения. Един application, множество прозорци. Има и бонуси, като интеграция с DBUS и разни други неща.

Command-line handling

В rust-quickmd:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
use gio::prelude::*;
use gio::ApplicationFlags;

fn main() {
  let app = gtk::Application::new(
    Some("com.andrewradev.quickmd"),
    ApplicationFlags::HANDLES_OPEN | ApplicationFlags::HANDLES_COMMAND_LINE
  ).expect("GTK initialization failed");

  app.connect_command_line(move |app, cmdline| {
    if let Err(e) = run(&app, cmdline.get_arguments()) {
      eprintln!("{}", e);
      1 // неуспешен резултат
    } else {
      0 // успешен резултат
    }
  });

  app.run(&env::args().collect::<Vec<_>>());
}

Тоест, вместо да чакаме connect_startup, чакаме connect_command_line, защото очакваме някакъв потенциално различен вход при всяко изпълнение.

GTK4

Още не виждам много документация по въпроса, но го има: https://github.com/gtk-rs/gtk4-rs

Други интересни ресурси

Други интересни ресурси

Други интересни ресурси

Други интересни ресурси

Други интересни ресурси

Други интересни ресурси

Въпроси