Server-side Web

09 януари 2020

Административни неща

За боба, 'леба и уеба

За боба, 'леба и уеба

За боба, 'леба и уеба

За боба, 'леба и уеба

За боба, 'леба и уеба

За боба, 'леба и уеба

За боба, 'леба и уеба

Накратко как работи Интернета:

За боба, 'леба и уеба

Накратко как работи Интернета:

За боба, 'леба и уеба

Накратко как работи Интернета:

За боба, 'леба и уеба

Накратко как работи Интернета:

За боба, 'леба и уеба

Накратко как работи Интернета:

За боба, 'леба и уеба

Накратко как работи Интернета:

За боба, 'леба и уеба

Сървъра е просто един цикъл, който чака низова информация в определен формат и връща низова информация в определен формат. Може да го напишем на shellscript, ако искаме (но ще го пишем на Rust).

Разбира се, в реални условия е доста по-сложно да се докарат всички детайли.

Spotiferris

Ще разгледаме (началото на) малък проект за хостинг на музика. Stack-а:

Source: https://github.com/AndrewRadev/rust-spotiferris

Документация

Hello Web

Demo

https://github.com/AndrewRadev/hello-rusty-web

Spotiferris

Demo

https://github.com/AndrewRadev/rust-spotiferris

Spotiferris

Diesel

1 2
#[macro_use]
extern crate diesel;

Spotiferris

Проблеми

Spotiferris

Проблеми

Spotiferris

Проблеми

Spotiferris

Проблеми

Spotiferris

Проблеми

Spotiferris

Проблеми

Въпроси