Предизвикателства

Задачите, които ще ви даваме като предизвикателства имат за цел да са доста по-кратки от домашните. Поради тази причина дават и по-малко точки. За сметка на това, тези точки са "бонус", тоест не влизат в предвидения брой точки.

Това значи, че ако накрая на семестъра имате 60 точки от домашни и 60 точки от изпит и сте направили 2 предизвикателства по 4 точки, ще имате 128 точки, което е над максимума на скалата ни за оценяване. Няма да ви напишем "6+" в книжките, но може да ви кажем "браво" :).

Предизвикателствата са добър начин да наваксате, ако сте сбъркали нещо с някое домашно или даже сте изпуснали някое. Но условията им са по-стриктни:

  • Всичко или нищо -- Или получавате точките от предизвикателството, или не. Вероятно ще има само един тест, но и да са повече, няма значение че само един се проваля. Тъй като задачите са кратки, очакваме да ги обмислите внимателно и да ги направите правилно. (Разбира се, няма да търсим "хитри" начини да ви прецакаме -- просто искаме да помислите за условието)

  • Не можем да коментираме по решенията ви, така че ако объркате нещо особено, вероятно няма да ви предупредим. Това е отчасти по технически причини (не е имплементирано коментирането на тези решения), отчасти не смятаме, че има голяма нужда. (Разбира се, можете да ни питате за детайли по условието, ще го допълваме ако не е ясно.)

  • Няма "базов тест", освен в някой по-специален случай. Ако не ви се компилира решението, не ви се компилира, какво да се прави.