Материали

# Лекция Дата Видео
0 За курса 2020-10-05
1 Здравей, Rust 2020-10-07 Видео 1, Видео 2
2 Присвояване, копиране, референции 2020-10-12 Видео 1, Видео 2
3 Структури, модули, външни пакети 2020-10-14 Видео 1, Видео 2
4 Enums & Pattern-matching 2020-10-19 Видео 1, Видео 2
5 Те(к)стови работи 2020-10-21 Видео 1, Видео 2
6 Шаблонни типове, типажи 2020-10-26 Видео 1, Видео 2
7 Справяне с грешки 2020-10-28 Видео 1, Видео 2
8 Lifetimes 2020-11-04 Видео 1, Видео 2
9 Често срещани типажи, итератори и анонимни функции 2020-11-09 Видео 1, Видео 2
10 Умни указатели 2020-11-11 Видео 1, Видео 2
11 Свързани списъци, част 1 2020-11-16 Видео 1, Видео 2
12 Свързани списъци, част 2 2020-11-18 Видео 1, Видео 2
13 Макроси 2020-11-23 Видео 1, Видео 2
14 Многонишково програмиране 2020-11-30 Видео 1, Видео 2
15 Networking and stuff 2020-12-02 Видео 1, Видео 2
16 CLI 2020-12-14 Видео 1, Видео 2
17 Async/.await 2020-12-16 Видео 1, Видео 2
18 Правене на игри с GGEZ 2021-01-04 Видео 1, Видео 2
19 Unsafe Rust and FFI 2021-01-06 Видео 1, Видео 2
20 GUI-та с GTK 2021-01-11 Видео 1, Видео 2
21 Процедурни макроси 2021-01-13 Видео 1
22 Server-Side Web 2021-01-18 Видео 1, Видео 2
23 Web assembly 2021-01-20 Видео 1, Видео 2