Материали

# Лекция Дата Видео
0 За курса 2022-10-04 Видео 1
1 Здравей, Rust 2022-10-06 Видео 1
2 Присвояване, копиране, референции 2022-10-11 Видео 1, Видео 2
3 Структури, модули 2022-10-13
4 Enums & Pattern-matching 2022-10-18 Видео 1, Видео 2, Видео 3, Видео 4
5 Те(к)стови работи 2022-10-20 Видео 1, Видео 2
6 Шаблонни типове, типажи 2022-10-25 Видео 1, Видео 2
7 Справяне с грешки 2022-10-27 Видео 1, Видео 2
8 Lifetimes 2022-11-03 Видео 1, Видео 2
9 Smart pointers 2022-11-08 Видео 1, Видео 2
10 Често срещани типажи, итератори и анонимни функции 2022-11-10 Видео 1, Видео 2
11 Свързани списъци, част 1 2022-11-15 Видео 1, Видео 2
12 Свързани списъци, част 2 2022-11-17 Видео 1, Видео 2
13 Макроси 2022-11-22 Видео 1
14 Запазване на анонимни функции, Read, Write, Networking 2022-11-24 Видео 1, Видео 2
15 Многонишково програмиране 2022-11-29 Видео 1, Видео 2
16 16.1. Rayon 2022-12-01 Видео 1
17 16.2. Многонишково програмиране 2 2022-12-01 Видео 1
18 Command-line Interfaces 2022-12-06 Видео 1, Видео 2
19 Unsafe Rust and FFI 2022-12-06 Видео 1, Видео 2
20 Async/.await 2022-12-15 Видео 1, Видео 2
21 Правене на игри с GGEZ 2022-12-20 Видео 1, Видео 2
22 Server-side Web 2023-01-06 Видео 1, Видео 2
23 Web assembly 2023-01-10 Видео 1
24 Процедурни макроси 2023-01-12 Видео 1
25 Графични (desktop) интерфейси 2023-01-17 Видео 1
26 Вграден софтуер 2023-01-19 Видео 1
27 Бонус: Пускане на домашни 2022-10-23 Видео 1