Решение на FMI Buzz от Васил Папукчиев

Обратно към всички решения

Към профила на Васил Папукчиев

Резултати

 • 15 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 15 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

pub fn fizzbuzz(n: usize) -> Vec<String> {
let fizzbuzzer = FizzBuzzer {
k1: 3,
k2: 5,
labels: [
String::from("Fizz"),
String::from("Buzz"),
String::from("Fizzbuzz")
],
};
fizzbuzzer.take(n)
}
pub fn custom_buzz(n: usize, k1: u8, k2: u8) -> Vec<String> {
let fizzbuzzer = FizzBuzzer {
k1,
k2,
labels: [
String::from("Fizz"),
String::from("Buzz"),
String::from("Fizzbuzz")
],
};
fizzbuzzer.take(n)
}
pub struct FizzBuzzer {
pub k1: u8,
pub k2: u8,
pub labels: [String; 3],
}
impl FizzBuzzer {
pub fn take(&self, n: usize) -> Vec<String> {
if n == 0 {
return Vec::new();
}
if self.k1 < 2 || self.k2 < 2 {
panic!("The numbers cannot be less than 2!");
}
let k1_usize = self.k1 as usize;
let k2_usize = self.k2 as usize;
let mut vector: Vec<String> = Vec::new();
for i in 1..=n {
if i % k1_usize == 0 {
if i % k2_usize != 0 {
vector.push(self.labels[0].clone());
}
else {
vector.push(self.labels[2].clone());
}
}
else {
if i % k2_usize == 0 {
vector.push(self.labels[1].clone());
}
else {
vector.push(i.to_string());
}
}
}
vector
}
pub fn change_label(&mut self, index: usize, value: &String) {
if index > 2 {
panic!("The index should be between 0 and 2!");
}
self.labels[index] = value.to_string();
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20201028-2816268-139rg4z/solution)
  Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.06s
   Running target/debug/deps/solution-ebb42508826ef2b4

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

   Running target/debug/deps/solution_test-9e954a53ed808c89

running 10 tests
test solution_test::test_change_label_basic ... ok
test solution_test::test_change_label_invalid ... ok
test solution_test::test_classic1 ... ok
test solution_test::test_classic2 ... ok
test solution_test::test_coefficients1 ... ok
test solution_test::test_coefficients2 ... ok
test solution_test::test_coefficients_invalid ... ok
test solution_test::test_struct_basic ... ok
test solution_test::test_struct_invalid ... ok
test solution_test::test_zeroes ... ok

test result: ok. 10 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

  Doc-tests solution

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

История (1 версия и 0 коментара)

Васил качи първо решение на 27.10.2020 00:19 (преди 9 месеца)