Решения на CSS Цветове

Към задачата

58 решения

Име Точки Изпълнение
Андрей Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 0
Ангел Пенчев Точки: 21 / 20 (1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 237 Коментари: 1
Христо Жаблянов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 68 Коментари: 0
Давид Петров Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 98 Коментари: 3
Климент Бербатов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 89 Коментари: 0
Тодор Кюркчиев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 1
Калин Борисов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 143 Коментари: 0
Николай Паев Точки: 21 / 20 (1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 168 Коментари: 1
Петко Каменов Точки: 21 / 20 (1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 247 Коментари: 1
Никола Николов Точки: 21 / 20 (1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 157 Коментари: 1
Таня Сейкова Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 85 Коментари: 0
Петър Атанасов Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 1 Редове: 115 Коментари: 1
Христо Георгиев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 0
Теодор Борисов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 121 Коментари: 1
Станислав Христов Точки: 12 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 2 Редове: 96 Коментари: 3
Адриян Ибовски Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 98 Коментари: 0
Владимир Радев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 99 Коментари: 0
Христо Вълев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 120 Коментари: 1
Билян Хаджи Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 88 Коментари: 0
Йордан Илиев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 0
Таня Димова Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 0
Чудомир Ченков Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 0
Стойчо Кьосев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 179 Коментари: 2
Мирела Граматикова Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 1 Редове: 109 Коментари: 1
Иван Пенев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 78 Коментари: 0
Илия Вълов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 131 Коментари: 0
Мария Бошикьова Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 94 Коментари: 0
Никола Ласков Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 81 Коментари: 0
Николай Рангелов Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 1 Редове: 65 Коментари: 0
Георги Низамски Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 100 Коментари: 0
Ангел Седмаков Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 1 Редове: 70 Коментари: 0
Искендер Чобанов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 99 Коментари: 0
Мартин Маринов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 111 Коментари: 0
Даниел Георгиев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 74 Коментари: 0
Теодор Кирилов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 295 Коментари: 3
Берна Ахад Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 84 Коментари: 0
Александър Македонски Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 0
Даниел Величков Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 87 Коментари: 0
Алекс Божинов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 105 Коментари: 0
Марио Николов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 78 Коментари: 0
Симеон Кънчев Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 1 Редове: 86 Коментари: 0
Ива Манчевска Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 1 Редове: 90 Коментари: 0
Георги Бойчев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 111 Коментари: 0
Венцислав Димитров Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Радослав Радков Точки: 0 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 88 Коментари: 3
Димитър Димитров Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 111 Коментари: 0
Антон Янчев Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 1 Редове: 80 Коментари: 0
Кристиан Лалев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 72 Коментари: 0
Стилиян Иванов Точки: 12 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 2 Редове: 82 Коментари: 0
Борислав Тодоров Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 123 Коментари: 0
Атанас Добрев Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 1 Редове: 138 Коментари: 0
Кристиян Войнски Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 0
Стоян Цветков Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 0 Редове: 157 Коментари: 1
Клементина Картевска Точки: 12 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 2 Редове: 62 Коментари: 0
Димитър Тагарев Точки: 0 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 5 Редове: 53 Коментари: 1
Галя Додова Точки: 8 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 3 Редове: 84 Коментари: 0
Юлиан Стоев Точки: 4 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 4 Редове: 90 Коментари: 1
Николай Димитров Точки: 12 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 2 Редове: 87 Коментари: 0