Решения на Wordle

Към задачата

43 решения

Име Точки Изпълнение
Андрей Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 149 Коментари: 0
Калин Борисов Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 252 Коментари: 0
Николай Паев Точки: 15 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 359 Коментари: 0
Давид Петров Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 451 Коментари: 4
Таня Сейкова Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 181 Коментари: 0
Александър Македонски Точки: 13 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 250 Коментари: 0
Йордан Илиев Точки: 15 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 158 Коментари: 0
Христо Жаблянов Точки: 17 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 178 Коментари: 0
Владимир Радев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 278 Коментари: 0
Христо Вълев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 197 Коментари: 0
Даниел Георгиев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 182 Коментари: 0
Климент Бербатов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 187 Коментари: 0
Иван Пенев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 388 Коментари: 0
Петко Каменов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 413 Коментари: 0
Адриян Ибовски Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 182 Коментари: 0
Станислав Христов Точки: 13 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 185 Коментари: 0
Петър Атанасов Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 183 Коментари: 0
Даниел Величков Точки: 13 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 188 Коментари: 0
Никола Ласков Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 340 Коментари: 0
Берна Ахад Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 143 Коментари: 0
Искендер Чобанов Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 393 Коментари: 1
Теодор Борисов Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 317 Коментари: 0
Никола Николов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 300 Коментари: 0
Билян Хаджи Точки: 17 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 228 Коментари: 0
Антон Янчев Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 192 Коментари: 0
Атанас Добрев Точки: 13 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 210 Коментари: 0
Алекс Божинов Точки: 13 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 185 Коментари: 0
Мирела Граматикова Точки: 13 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 180 Коментари: 0
Христо Георгиев Точки: 11 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 7 Редове: 256 Коментари: 0
Георги Бойчев Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 157 Коментари: 0
Димитър Димитров Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 357 Коментари: 1
Теодор Кирилов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 357 Коментари: 0
Таня Димова Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 179 Коментари: 0
Мартин Маринов Точки: 15 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 169 Коментари: 0
Чудомир Ченков Точки: 15 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 139 Коментари: 0
Димитър Тагарев Точки: 11 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 7 Редове: 210 Коментари: 0
Ива Манчевска Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 157 Коментари: 0
Венцислав Димитров Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 128 Коментари: 0
Ангел Пенчев Точки: 8 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 279 Коментари: 0
Стойчо Кьосев Точки: 15 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 406 Коментари: 0
Тодор Кюркчиев Точки: 5 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 11 Редове: 185 Коментари: 0
Кристиян Войнски Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 164 Коментари: 0
Мария Бошикьова Точки: 8 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 130 Коментари: 0